luns, 21 de novembro de 2016

Eleccións ao Consello Escolar

A votación para elixir aos representantes de nais e pais no Consello Escolar será o martes día 29 de novembro dende as 9:00h ata as 10:30h, de 13:00h a 14:15h e das 16:30h ás 17:30h. Corresponde elixir a dous candidatos.

Teñen dereito a elixir e ser elixido tanto o pai como a nai ou, se é o caso, os titores legais. O voto será secreto, directo e non delegable. Cada elector deberá acreditar a súa personalidade mediante a presentación do DNI ou calquera outro documento acreditativo e fará constar na papeleta un nome da lista de candidatos.

Lista de candidatos:

ROMÁN DEL RÍO NOVOA

JORGE M. GOITIA PAISA

XANDRA REVENGA LÓPEZ

Ningún comentario:

Publicar un comentario