xoves, 26 de outubro de 2017

Convocatoria de asembleas ordinaria e extraordinaria

CONVOCATORIA ASEMBLEA ORDINARIA ANPA

Convocamos a todos os socios e socias da ANPA Pardo Bazán do CEIP Froebel a unha asemblea ordinaria, que se celebrará o mércores día 22 de novembro de 2017, ás 18:30h en primeira convocatoria e ás 19:00h en segunda convocatoria, coa seguinte orde do día:

  1. Lectura e aprobación da acta anterior.
  2. Aprobación de contas curso 2016-17.
  3. Presentación de memoria de actividades curso 2016-17.
  4. Rolda de intervencións.
CONVOCATORIA ASEMBLEA EXTRAORDINARIA ANPA

Convocamos a todos os socios e socias da ANPA Pardo Bazán do CEIP Froebel a unha asemblea extraordinaria, que se celebrará o mércores día 22 de novembro de 2017, ás 19.00h en primeira convocatoria e ás 19:30h en segunda convocatoria, coa seguinte orde do día:

  1. Eleccións da xunta directiva.Haberá servizo de gardería de 19:00h a 20:00h para todos os que o precisedes.


As candidaturas á xunta directiva presentaranse por escrito dirixido ao secretario da asociación dende a data da convocatoria da asemblea extraordinaria e ata o día e hora das votacións.
O procedemento de elección será o seguinte:
a) Presentación de candidaturas ata o momento da asemblea na que se farán as votacións para a elección.
b) Cada candidatura disporá dun máximo de 10 minutos para a súa presentación aos asociados, decidindo a orde de intervencións nun sorteo previo.
c) As votacións faranse polo procedemento de voto secreto en urna.
d) Cada socio con dereito a voto, previa presentación da súa identificación, depositará o seu voto na urna elixindo unha das candidaturas.
e) O secretario, en presencia dos candidatos e todos os socios que o desexen, fará o reconto de votos unha vez finalizada a votación. No caso de empate a votos, procederase a unha segunda rolda de votacións para decidir só entre as candidaturas empatadas con maior número de votos.
f) Proclamarase vencedora a lista máis votada; e, por conseguinte, quedarán investidos todos os seus membros como nova xunta directiva.
g) De non terse presentado ningunha candidatura ata o momento do comezo da sesión de votacións, a asemblea xeral poderá nomear un presidente que quedará facultado para elixir o resto de cargos entre os socios.


O censo será pechado coa data da convocatoria, 25 de outubro do 2017.

(Podedes consultar o texto completo dos novos estatutos AQUÍ).  

Ningún comentario:

Publicar un comentario