COMEDOR / PLAN MADRUGA

Grazas a Flipopark temos una solución para o servicio de madruga o comedor, agardamos que vos axude un pouco para poder conciliar.

Para máis información: 698175883 ou flipopark@yahoo.es


Debido as medidas recollidas no protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 para o curso 2020-2021, a Fanpa vese na obriga en principio de non dar o servizo de comedor e madruga.

ARUME sera a empresa responsable do servizo de comedor e de madrugadores no noso centro.
1. Se desexa efectuar a alta para o curso 2020-2021, ARUME dispón da páxina web www.arumeservicios.gal e a Apps.colechef.com onde os usuarios poderán rexistrarse e acceder sempre que o desexen para solicitar cambios, consultar os menús, os seus datos no noso sistema (información persoal, días de asistencia previstos, facturación,...). Rexistrarse é sinxelo seguindo os pasos na páxina web. Alternativamente, tamén poderá remitir a ficha cuberta íntegramente a ARUME ao email info@arumeservicios.gal ou por fax ao no 986 454 013. Pregámoslle que a lea atentamente e que firme onde indicado para expresa-la súa conformidade coa realización do Proxecto Educativo que poderán consultar na nosa web, o Regulamento do Comedor exposto nos centros e as normas do servizo.
2. O teléfono que ARUME ten a disposición dos usuarios é o 607 634 413. O horario de atención é de luns a xoves de 9.30h a 14.00h y de 15.00h a 18.00h, os venres só en horario de mañá. No verán (do 01/07 ao 31/08) só en horario de mañá. En ningún caso se atenderán SMS. Por outra banda, tamén pode contactarnos en info@arumeservicios.gal.
3. A petición de alta, baixa ou modificación do servizo (incluíndo o Calendario de días) deberá comunicárnola antes do 25 de cada mes, facéndose efectiva para o mes seguinte. Estas comunicacións NUNCA deberán realizarse a través dos monitores/as. Debe facela preferiblemente pola APP/web ou contactarnos no teléfono ou email antes mencionados.
4. Se falta algún dato, a solicitude non será válida. Unha vez cuberta e entregada implicará, salvo notificación en contra e dentro dos prazos anteriormente indicados, a contratación e pago do servizo solicitado. Causará baixa no servizo cando se produza o impago do recibo. Non poderán facer uso dos servizos usuarios con recibos pendentes de pago.
5. ARUME non tén ningunha competencia na asignación e/ou obtención de becas. Non se farán descontos nos recibos mensuais por días de ausencia, salvo que sexan por enfermidade superior a 4 días consecutivos, teñan avisado das ausencias e se aporte un xustificante médico.
6. O prazo máximo de rexistro na web ou entrega da ficha para comezar nalgún dos servizos en setembro é o 25/08/2020.


Máis información e instruccións:  AQUI

Datos de contacto con Arume:
    info@arumeservicios.gal
    607634413

Se tendes algún comentario, queixa ou reclamación sobre o servizo de comedor, podédesvos poñer en contacto en calquera momento coa ANPA.


Ningún comentario:

Publicar un comentario